blog


❤♀annabyworldwoman


This blog is dedicated to a woman that is everything a woman should know in the world of fashion, designer, how to decorate the interior and lifestyle in the world eg. The famous apartments.


Blog jest poświęcony  kobiecie czyli wszystko co kobieta powinna znać w świecie mody, designer,  jak urządzić wnętrze i stylu życia w świecie np. słynne apartamenty .And advice on family and personal issues like divorce, children and many other struggles of women from all over the world.Oraz porady dotyczące rodzinnych i osobistych problemach typu rozwód, dzieci oraz wiele innych zmagań kobiet z całego świata. The only owner of the annabyworldwoman blog and the author of the texts is Anna MajPol. Some images posted on the blog have the address and author (except when they are free), or invented as Anna MajPol or annabyworldwoman is owned by the owner. Copying is free only if the copying person does not sell the money to third parties or does not sign his / her name as the author of the content, drawings, ideas, photos of what's on the blog, and does not alter the content etc. for his own purposes for profit without permission. The owner of the annabyworldwoman Blog.


 Jedynym właścicielem bloga annabyworldwoman oraz autorką tekstów, pomysłów jest Anna MajPol . Niektóre zdjęcia umieszczone na blogu mają podany adres i autora ( z wyjątkiem gdy są darmowe ), lub wymyślone podpisane jako Anna MajPol lub annabyworldwoman jest własnością właścicielki. Kopiowanie jest darmowe jedynie wtedy kiedy osoba kopiująca nie sprzedaje w formie Pieniężnej osobom trzecim lub nie podpisuje swoim nazwiskiem jako autorka treści, rysunków, pomysłów, zdjęć wszystko co znajduje się na blogu, oraz nie zmienia treści itp. na potrzeby własnych w celu zysków  bez zgody właścicielki Blogu annabyworldwoman.Copyright © annabyworldwoman 2016-2017.Blog is not a gossip portal about celeb life !!!!!


Blog nie jest portalem plotkarskim o życiu  celebrytów !!!!!


No comments:

Post a Comment

Szablon stworzony z przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.