Monday, 15 August 2016

pants or a skirt ? w spodniach czy w spódnicy ?
         pants or a skirt ?

         w spodniach czy w spódnicy ?Is it behooves us women to wear for weddings, business meetings , receptions wear pants or a skirt ?

The stereotype of women and the question of her dress is convinced that a woman should wear a dress or skirt , but thanks to the feminist struggle for equality between women can be dressed up like we want and assume the pants.

Czy wypada nam kobietom zakładać na wesela, spotkaniach służbowych , przyjęciach  spodnie lub spódnicę?

Stereotyp kobiety i kwestii jej ubioru jest przekonany , ze kobieta powinna nosić sukienkę lub spódnicę, lecz dzięki feministycznej walce o równości kobiet możemy być ubrane jak chcemy i zakładać również spodnie. 


   Is businesswoman should wear pants ?

   Czy bizneswoman powinna nosić spodnie ?

Is businesswoman should wear pants ? Czy bizneswoman powinna nosić spodnie ?I think that , first is equality and no longer have to feel worse than men and secondly pants are more comfortable than a skirt or dress . Looking at Angela Merkel , Hillary Clinton , I said that a woman in the male issue among men more gets along in an environment where a man has more privileges than a woman.


Myślę , że tak , po pierwsze jest równouprawnienie i już nie musimy czuć się gorsze od mężczyzn a po drugie spodnie są bardziej wygodne niż spódnica czy sukienka. Patrząc na Angela Merkel , Hillary Clinton, stwierdziłam , ze kobieta w męskim wydaniu wśród mężczyzn bardziej się dogaduje  w środowisku gdzie mężczyzna ma większe przywileje niż kobieta. www.bustle.com


Remember that walking in the pants do not have to walk and be dressed like a guy . Just a few additions and you look great .


Pamiętaj o tym , ze chodząc w spodniach nie musisz chodzić i być ubrana jak facet. Wystarczy kilka dodatków i wyglądamy dobrze.

pants or a skirt ?


w spodniach czy w spódnicy ?
    Is it behooves us to show up in pants to a wedding


    Czy wypada nam pokazać się  w spodniach na ślub 
I think that we can be so dressed as we would be comfortable. Pants are also elegant so you can go ahead and get dressed for the wedding in his pants . This outfit is comfortable for you who suffer from varicose veins, spider veins are like. And do not want to show legs.


Ja uważam , ze możemy być tak ubrani jak będzie nam wygodnie. Spodnie też są eleganckie  wiec śmiało można się ubrać na wesele w spodniach .  Taki strój jest komfortowy dla pan które cierpią na żylaki , mają popękane naczynka itp. i nie chcą pokazywać nóg. 


No comments:

Post a Comment

Szablon stworzony z przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.