Tuesday, 22 March 2016

Savoir vivre in dress. Savoir vivre w ubiorze

anna by world woman
The second part of the cycle Savoir vivre , this time focusing attention on the appearance .

Druga  część cyklu  Savoir vivre tym razem skupiam uwagę na wyglądzie. 

anna 
Appearance is very important because the first impression of a man doing great significance.

Wygląd jest bardzo ważny, ponieważ pierwsze wrażenie o człowieku robi wielkie znaczenie. Imagine that you see walking down the street here are three lovely ladies . Question : What do you think about them?

Wyobraźcie sobie, że idąc ulica widzicie oto trzy urocze panie. Pytanie : co myślisz o nich ?

What do you think about them?  Co myślisz o nich ?

Easter. Wielkanoc

                      Easter

                      Wielkanoc


anna
anna

anna

anna

Savoir Vivre . Savoir Vivre przy stole.

Savoir Vivre
anna by world woman 
Savoir Vivre from French means  "label", "good manners".

This term refers to the topics of the key areas of human life :

 1.   Savoir Vivre at the table.

 2.   Savoir Vivre human appearance .

 3.   Savoir Vivre behavior in the company and in different situations

 4.   Savoir Vivre communication with the world .

 5.   Savoir Vivre women

 6.   Savoir Vivre manSavoir - vivre can be described as the principle of personal culture of man.Savoir Vivre z języka francuskiego oznacza „etykieta”, „dobre maniery”.

Termin ten dotyczy tematów z podstawowych dziedzin z życia człowieka:

  1.   Savoir Vivre przy stole.
  2.   Savoir Vivre wyglądu  człowieka.
  3.   Savoir Vivre zachowania w towarzystwie oraz w różnych sytuacjach
  4.   Savoir Vivre  komunikacji z światem.
  5.   Savoir Vivre kobiety
 6.   Savoir Vivre mężczyzny

Savoir-vivre można określić jako zasada kultury osobistej człowieka. 

Savoir Vivre at the table.


Friday, 18 March 2016

The names of colors. Nazwy kolorów

   I have prepared for you a set of color names. I know that everyone is familiar colors but unfortunately, just the basic ones . There are many varieties of colors that will help us to live in choosing the right color for our wardrobe , because not every color suits grace and occasion.

  Przygotowałam dla was zestaw nazw kolorów . Wiem, że każdy zna kolory ale niestety tylko te podstawowe. Istnieje wiele odmian , barw  które ułatwią nam życie w wyborze odpowiedniego koloru dla naszej garderoby, bo nie każdy kolor pasuje do karencji i okazji. 

                      Table the most important colors
                      Tabela najważniejszych kolorów 

Monday, 14 March 2016

color analysis. Analiza Kolorystyczna

 anna by world woman 


    What color to choose a suitable interior is a common question people who dream about the restoration of peace. The choice of color is important in our appearance. Not everyone fit all varieties of color.

  Jaki kolor wybrać do odpowiedniego wnętrza jest częstym pytaniem osób którzy marzą o remoncie pokoju . Dobór koloru jest ważny w naszym wyglądzie. Nie każdemu pasują wszystkie odmiany koloru. 


anna by world woman 

Sunday, 13 March 2016

The symbols on the label. SYMBOLE NA METCE


    Ladies / gentlemen have prepared for you to mark on the label . Everyone already knows how to read the size of our clothes but we have no idea how we take care of our wardrobe that we no longer serve.

   Drogie panie/ panowie przygotowałam dla was  oznaczenia na metce. Każdy już wie jak czytamy rozmiar naszego ubrania ale nie mamy pojęcia jak mamy dbać o naszą garderobą by nam dłużej służyła.

Thursday, 3 March 2016

Free programs online for home design and decoration. Darmowe programy online do projektowania domu i wnętrz    There are Internet market free hand to design the interior . I am always using one program , because everyone has different tastes , and not all programs of interest to us .


   Istnieją na rynku internetowym darmowe strony do projektowania wnętrz . Ja zawsze korzystam z jednego programu, ponieważ każdy ma inny gust  i nie wszystkie programy nas interesują.


Interior design                                Interior design
                                Dekoracja wnętrz


    Interior design is my passion since childhood has always been interested in the selection of furniture, the color of the walls , etc. . On the blog I wrote the things related precisely to the interior decoration . I feel free to follow my blog 

  Dekoracja wnętrz jest moją pasją od dzieciństwa zawsze interesowało mnie dobór mebli, koloru ścian itp.  Na blogu będę pisała również rzeczy związane właśnie z dekoracją wnętrz.  Zapraszam do śledzenia mojego bloga. 


Size , numbering. Rozmiar ubrań Clothes siz
Rozmiary ubrań


Wednesday, 2 March 2016

Types of figures.Rodzaje figury


  Each of us knows his own body , its flaws , advantages but most of us have a different type of figure you should know what makes us different because each type has its strengths .


  Każda z nas zna swoje ciało, jego wady, zalety ale większość nas ma inny typ figury warto wiedzieć co nas wyróżnia bo każdy typ ma swoje atuty.
Szablon stworzony z przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.