Posts

Summer by H & M Lato według H&M

Spring in hand ...Wiosna w … dłoni

Crazy fashion .Szalona moda.

LUXSUS in ..LUXSUS w ..

Look like this girl ... with the magazine .Wyglądać jak ta dziewczyna z …magazynu.

victoria beckham The designer, who still surprises us .Projektantka która wciąż nas zaskakuje.

Bet on the... color. Postaw na… kolor

Time for... Summer. Czas na ...Lato

Ivy Park Beyoncé governs the sport !!. Beyoncé rządzi sportem !!

icony desire

Contraception choice for life .Antykoncepcja wybór na całe życie

Magical advertising. Magiczna reklama

Idea for.... Pomysł na ....

The idea for the spring look. Pomysł na wiosenne spojrzenie

Blahnik , Louboutin , Choo - World of shoes belongs to them. Blahnik, Louboutin, Choo - Świat butów należy do nich.

Icon Style / fashion modal revolution. (Ikona Stylu/Mody- modowa rewolucja )

Flatiron building -remarkable building. Flatiron building-niezwykły budynek

Woman's wardrobe must-have shoes. Buty niezbednik kobiecej garderoby