Saturday, 30 April 2016

Summer by H & M Lato według H&M

h&m/mat

   Summer by H & M is very sunny style . The collection " Forever Summer " promote amazing photos , videos and other forms of song in the background Inner Circle 's " Sweat (Ah La La Long) " by Izzy Bizu the British .

  H & M presents costumes typical of the beach or on very sunny days . Brand suggests both bikini and one-piece swimsuits, mega long , cotton dresses , tunics , ponchos , t - shirts, shorts . There are colors and patterns and embroidery all a bit like the style Boho fans of this style will be satisfied , in addition to clothes are accessories like glasses and big bags suede fabric with fringe . The whole represents a good while in previous years it was better.

  Lato według H&M jest bardzo słonecznym stylu. Kolekcję "Forever Summer" promują niesamowite zdjęcia, widea i inne formy z piosenką w tle Inner Circle’s "Sweat (Ah La La Long)” w wykonaniu Izzy Bizu Brytyjki.

 H & M prezentuje stroje typowe na plażę lub na bardzo słoneczne dni. Marka proponuje bikini i zarówno jednoczęściowe kostiumy kąpielowe,  mega długie bawełniane sukienki, tuniki, poncza, t-shirty, szorty. Pojawiają się kolory i wzory oraz hafty wszystko przypomina trochę styl Boho fanki tego stylu będą zadowolone, oprócz ubrania są akcesoria jak okulary i  duże torebki  zamszowego materiału z frędzlami. Całość reprezentuje się nieźle chociaż w wcześniejszych latach było lepiej. 

h&m. com

Spring in hand ...Wiosna w … dłoni


  Spring has arrived a long time ago , and I wanted to move the proposals designers .. floral pattern .


  Wiosna już dawno  zawitała , a ja chciałam przestawić propozycje projektantów na wzór.. Kwiatowy .   


 They look strange, but what do you do after love fashion and it behooves us not to have even a single bag ...

 Wyglądają dziwnie , ale co zrobić przecież kochamy modę i nie wypada nam nie posiadać choćby  jedna torebkę

Crazy fashion .Szalona moda.
 In the previous season and some designers offer style instead of the good girl to a more courageous woman , Miss that does not count with the opinion of others.


  W tym sezonie i poprzednim niektórzy projektanci proponują styl zamiast grzecznej dziewczynki do bardziej   odważnej kobiety, panny która nie liczy się z opinią innych. 

Moschino  Spring 2016 Campaign

Friday, 29 April 2016

LUXSUS in ..LUXSUS w ..   Feel luxuriously does not mean to have a cool car , to live with street  60 to 69 , or Central Park , to be owner of the most expensive clothes and other luxury gadgets.

Best luxury is ... COSMETICS not their content but PACKAGING

Poczuć się luksusowo nie oznacza mieć  fajnego samochodu, mieszkać przy   ulicy 60 do 69, lub Central Park, być posiadaczką najdrożej garderoby i innych luksusowych gadżetów.

Najlepszy luksus jest w … KOSMETYKACH nie ich zawartość lecz OPAKOWANIE


   

Wednesday, 27 April 2016

victoria beckham The designer, who still surprises us .Projektantka która wciąż nas zaskakuje.


Victoria 20 years still surprises us , others love it and others ... . They consider former Spice Girls.

Victoria od 20 lat wciąż nas zaskakuje, inni ją uwielbiają  a drudzy  …. uważają za byłą Spice Girls.


   His career " designer " going through a difficult path to the end recipient to appreciate her talent. Before a hundred stood for a certain period as the wife of footballer David Beckham had the stamp of the former Spice Girls : stupid and with bad taste .

  Swoja karierę „ projektantki”  przechodziła trudną drogą by w końcu odbiorcy docenili jej talent. Zanim się sto stała przez pewny okres jako zona piłkarza David Beckham miała pieczątkę byłej Spice Girs  : głupiej i z kiepskim gustem.Tuesday, 26 April 2016

Bet on the... color. Postaw na… kolor

 summer govern shoes colorful , cosmic look like children's toys with a strange shape puma suede new collection Puma hit this season are colored sports shoes .. really the color of the rainbow on his feet . I like it and you J  latem rządzą buty kolorowe, kosmiczne wyglądające jak zabawki dla dzieci  mający   dziwny kształ

  puma suede nowa kolekcja marki Puma w tym sezonie hitem są kolorowe buty sportowe .. naprawdę kolor tęczy na nogach . Mi się podoba a wam  J

Time for... Summer. Czas na ...Lato

  Already looming large on summer vacation and ... the beach .

For those who love the beach  The company Calzedonia this season presents suggestions for the summer. Ambassador companions Adriana Lima. Honestly , great costumes and a little jealous of Adrian great figures J


  Już wielkimi krokami zbliża się lato, wakacje i … plaża.
Dla tych którzy kochają plażę
Firma Calzedonia w  tym sezonie prezentuje propozycje na lato. Ambasadorka kompani jest Adriana Lima.  Powiem szczerze , świetne kostiumu i trochę zazdroszczę Adrianie świetnej figury JAdriana Lima  for Calzedonia


Ivy Park Beyoncé governs the sport !!. Beyoncé rządzi sportem !!

  To be honest I did not expect after Beyoncé would do a good brand mods . The first collection of Ivy Park is aimed for people fond of sport and to encourage physical activity ( may tempt because of my physical condition is really bad J ), it offers all sorts of outfits for fitness running , on the bike just will look great .

  Tak szczerze nie spodziewałam się po Beyoncé , że zrobi niezłą markę  modową. Pierwsza kolekcja  Ivy Park jest skierowana  dla osób lubiący sport lub ma zachęcić do aktywności fizycznej ( może się skuszą bo z moją kondycją fizyczną  jest naprawdę kiepsko J), proponuje różnego rodzaju stroje na fitness do biegania , na rower po prostu Będziemy świetnie wyglądać

Tuesday, 19 April 2016

icony desire


Contraception choice for life .Antykoncepcja wybór na całe życie


  Contraception about who is always moved in the matter of religious and moral . Such a small pill and is always in the subject .
   Antykoncepcja temat który zawsze jest poruszany w kwestii religijnej i moralnej. Taka mała pigułka a zawsze jest w temacie.       Everyone has the right of deciding which drugs or agents is used: our body , our choice . Nobody but us not have a right to decide whether to become a mother or not .  Każdy ma prawo o decydowaniu jakie leki lub środki ma stosować :nasze ciało, nasz wybór . Nikt niema prawa oprócz nas decydować czy zostać matką lub nie. 
Magical advertising. Magiczna reklamaWednesday, 13 April 2016

Idea for.... Pomysł na ....

 
In Poland, the season starts communion here are some ideas for styling


W Polsce zaczyna się sezon komunijny oto kilka pomysłów na stylizacje     
anna by world woman

The idea for the spring look. Pomysł na wiosenne spojrzenie
Ladies, you have an idea for a spring styling

Drogie panie macie pomysł na wiosenne stylizacje   

anna by world womanBlahnik , Louboutin , Choo - World of shoes belongs to them. Blahnik, Louboutin, Choo - Świat butów należy do nich.

     Their shoes cost from $ 680 to five thousand dollars, addicted to the extent that a Shopaholic are named    bootsholic spending the fortune to have at least one pair of these cute pins .

      Ich buty kosztuję od 680 $ do pięciu tysięcy dolarów , uzależniają do tego stopnia , że zakupoholiczki są nazwane Butoholizm  wydając cały majątek by mieć przynajmniej jedną parę tych ślicznych szpilek. 
Tuesday, 5 April 2016

Flatiron building -remarkable building. Flatiron building-niezwykły budynekWoman's wardrobe must-have shoes. Buty niezbednik kobiecej garderoby

types of shoes


Ladies, I present to you some kind of shoes. Shoes can somehow call some are running second to dance to know the name of the falls

Rodzaje butów

Drogie panie przestawiam wam kilka rodzaj butów. Buty też jakoś się nazywają jedne są do biegania drugie do tańczenia nazwę wypada znać. 

Pointed-toe Mary Jane


Shoes typical students.

The hallmark of a thick heel and strap in the middle. Currently on the market you can find modified versions of this model of baleryn after the high heels, something for everyone.


Buty typowe dla uczennic.

Znakiem rozpoznawczym jest gruby obcas i pasek  po środku  . Obecnie na rynku można znaleźć zmodyfikowane wersje tego modelu od baleryn po przez wysokie obcasy dla każdego coś miłego.

Szablon stworzony z przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.