Saturday, 29 July 2017

Atomic Blonde women rule !!!! kobiety rządzą

 atomic blonde

Atomic Blonde women rule !!!!

Atomic Blonde !!!!


Who said the super spy must be a man?
  James Bond 007 is finally worthy of competition this time female.

The movie is Atomic Blonde with brilliant Charlize Theron in the lead role.

Kto powiedział , ze super szpiegiem musi być mężczyzna ?
  James Bond 007 ma w końcu godna konkurencie tym razem płci żeńskiej .


Do kin wchodzi film Atomic Blonde z genialna Charlize Theron w roli głównej. Atomic Blonde is different from Luke Besson's interpretation of his secret agent in "NIKITA".

Atomic Blonde rożni się od filmu Luca Bessona jego rozumienia tajnej agentki w filmie „ NIKITA”.

Znalezione obrazy dla zapytania nikita luc besson
Nikita 1990

Atomic Blonde is not a comedy though watching the first trailer so I thought. This is a full action film worthy of the 007 series, there are plenty of fighting scenes, outreach and shootings.

The film tells the story of 1989 just before the fall of the Berlin Wall. Berlin British agent MI6 special services Lorraine is sent to a bowl to Berlin where mysteriously lost her partner. But as it happens in times of cold, the cold war still exists, it has to liquidate double agents.

Atomic Blonde nie jest komedia chociaż oglądając pierwszy zwiastun tak pomyślałam. To pełny film akcji godny filmów serii o agencie 007,nie zabrakło scen bijatykach, wysięgów i strzelaniny.

Akcja filmu opowiada czasy 1989 tuz przed upadkiem muru berlińskiego. Berlin Brytyjska agentka MI6 służb specjalnych Lorraine zostaje wysłana na misie do Berlina gdzie w tajemniczych  okolicznościach zaginął jej partner. Ale jak to bywa w czasach gzie jeszcze zimna wojna istniała musi zlikwidować podwójnych agentów.

Znalezione obrazy dla zapytania atomic blonde

Atomic Blonde do not forget and kub tickets for the show to the closer cinema !!!!!

Atomic Blonde nie zapomnij  i kub bilety na seans do bliższego kina !!!!!No comments:

Post a Comment

Szablon stworzony z przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.