Tuesday, 1 August 2017

Beauty according to Asian. uroda według Azjatek            Beauty according to Asian

Rarely writes about the subject of beauty, this time will change and more topics will appear.

Asian girls especially Japanese, and their beautiful smooth complexion, flawless, shiny hair, porcelain skin and young look. We Europeans have something to envy.

Beauty owe COSMETICS !!!! They are known to be able to apply a dozen cosmetic care products to the face and whole body.

For centuries, the Japanese style of beautiful well-groomed women can be found in Japanese culture. Geisha can not forget the tradition and the way of care of these still mysterious women, where under the mask of white skin, beauty of the skin was hiding         uroda według Azjatek

Rzadko pisze o tematyce urody , tym razem się zmieni i pojawia się więcej tematów.

Zawrze popodziwiałam Azjatki zwłaszcza Japonek i ich piękna gładka cera, bez skazy ,lśniące włosy, porcelanowa cera i młody wygląd. My Europejki mamy czego zazdrościć.

Urodę zawdzięczają KOSMETYKOM !!!! są znane  z tego że potrafią nakładać na twarz i całe ciało tuzin kosmetyków do pielęgnacji naraz .

Od wieków Japoński styl pięknej  zadbanej kobiety można spotkać  w kulturze Japonii . Gejsza- nie można zapomnieć o tradycji i sposobu pielęgnacji tych wciąż tajemniczych kobiet gdzie pod maska białej cery skuwało się piękno zadanej skóry. 


Podobny obraz
tumblr.comThe basis of Japanese care most Asian countries is proper skin care especially for the face, which is often imposed on various impurities: pockets of damp climate and pollution. Asians have thin skin and therefore have to take care of it.

Podstawa Japońskiej pielęgnacji większość Azjatek krajach jest odpowiednia pielęgnacja skóry szczególnie twarzy , która często narzucona jest na różne  zanieczyszczenia: Cieszki wilgotny klimat i zanieczyszczenia.  Azjatki maja cienka skórę i dlatego musza o nią dbać.
pielegnacia według japonek

         Care 5 steps

Two-step cleansing, delicate massage / mask, toning, nourishing and moisturizing the skin.
Starting the stages you have to follow everything in turn.


      Pielęgnacja 5 kroków


 dwuetapowym oczyszczaniu, delikatnym masażu / maseczki,  tonizowaniu, odżywianiu i nawilżaniu skóry.

Zaczynając etapy trzeba wszystko po kolei przestrzegać. 


dziennik.pl


modachicago.com            Facial cleansing:

Japanese women perfectly clean the face, which does not sea any remnants of makeup and other impurities. Forget about one tonic and milkshake, flip flops use 5 toners, three lotions, two types of delicate milks, gels, soaps. Laborious, but with what effect.

Purification - consisting of two steps

First apply emulsions, oils or milk without water, in the second use are preparations using water such as gels, foam.

         Oczyszczenie twarzy:

Japonki perfekcyjnie oczyszczają twarz , która nie morze mieć żadnych pozostałości makijaży i innych zanieczyszczeń. Zapomnij o jednym toniku i mleczku , japonki używają 5 toników, trzech lotionow, dwóch rodzaju mleczka o delikatnym stężeniu, żele , mydła . Pracochłonne ,ale z jakim efektem.

oczyszczanie – składające się z dwóch etapów


najpierw nakładamy emulsje, olejki czy mleczka bez użycia wody, w drugim stosowane są preparaty z użyciem wody jak np.: żele , pianki .  

Znalezione obrazy dla zapytania masaż twarzy japoński
Beauty Inspiration
Znalezione obrazy dla zapytania rolki masaż twarzy japoński

AliExpress.com


      Delicate facial massage:

Recently, it is known that facial massages stimulate microcirculation in the skin and adequate sea movement to slow down wrinkles. Face masks we can help you with, special available masks rollers. They are fast and so stimulate the epidermis and circulation of the face.

        Delikatny masarz twarzy :


Od niedawna wiadomo ,ze masaże twarzy pobudzają mikro krążenia w skórze i odpowiedni ruch morze spowodować spowolnienie zmarszczek. Masaż twarzy możemy pomóc sobie za pomoc, specjalnych dostępnych rolek do masaży . Są szybkie i tak samo pobudzają naskórek i krążenie twarzy. 


Eng Sub) Relaxing Facial Massage ASMR (Real life Skin care spa)
Tanaka Face Self Massage

          Masks:

The Japanese use masks primarily according to the skin type and the properties of her care needs. They care about the face of the neck and neckline. They use natural masks. Flip-flops also use collagen masks that have the same properties as traditional ones.     

        Maseczki  :

Japonki stosują maseczki przede wszystkim zgodne do rodzaju cery i właściwości jej potrzeby pielęgnacji. Dbają o twarz szyje i dekolt. Używają naturalnych maseczek . Japonki używają też maski w płacie, kolagenowe, które mają takie same właściwości jak te tradycyjne. 

Znalezione obrazy dla zapytania japonkii pielegnacia twarzy tonik

      Tonic:

Japanese toner is a mandatory facial care product. Buy tonic suitable for their skin pH. The pH of the skin corresponds to the appropriate behavior of the correct barrier against various factors, such as acid rain or smog.

     Tonik :


Tonik wg Japonek to obowiązkowy kosmetyk  pielęgnacji twarzy . Kupują Tonik odpowiedni do ich pH skóry. pH skóry odpowiada na odpowiednim zachowania prawidłowej bariery zabezpieczającej przed rożnymi czynnikami np.: kwaśne deszcze czy smog . 


Znalezione obrazy dla zapytania japonkii pielegnacia twarzy     Moisturizing and nourishing the skin:

Japanese end use serum to face, anti wrinkle creams, eye creams.

      Nawilżenie i odżywienie skóry :


Japonki na koniec używają serum do twarzy, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy pod oczy.Japanese women are masters in face care and skin care, as most Japanese families have a system of husbands working and a wife takes care of herself and her home.


Japonki są mistrzyniami w pielęgnacji twarzy I dbania o skórę , gdyż większość rodzin Japońskich domach panuje system mąż pracuje a zona dba o siebie i dom.  

1 comment:

  1. teraz jest moda na tego typu pielęgnację, choć te wszystkie kroki są często naciągane, to te kobiety bardzo o siebie dbaja

    ReplyDelete

Szablon stworzony z przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.